IDEA KONKURSU

Semmelrock stein+design Sp. z o.o. organizuje drugą edycją konkursu HARDSCAPE AWARD, umożliwiający wyróżnienie najciekawszych, zrealizowanych i koncepcyjnych projektów współczesnej architektury krajobrazu w Polsce.

Określenie hardscape kładzie nacisk na zawarte w krajobrazie materiały twarde będące tworem naturalnym lub wyprodukowanym przez człowieka. To nieodzowne elementy każdego założenia architektury krajobrazu. Funkcjonalnie stanowią rdzeń nadający rytm, formę, oprawę i nierzadko charakter przestrzeni. Obejmują nawierzchnie utwardzone, murki, schody, elementy małej architektury i wiele innych obiektów stworzonych z takich materiałów, jak drewno, kamień, beton, metal, cegła i innych podobnych materiałów. W odpowiednich proporcjach stanowią uzupełnienie elementów miękkich tzw. softscape, zbudowanych z materiału żyjącego, roślinnego. Oba te czynniki stanowią wzajemne uzupełnienie i harmonijny układ decydujący o estetycznym wyglądzie.

IDEA KONKURSU

Semmelrock stein+design Sp. z o.o. organizuje drugą edycją konkursu HARDSCAPE AWARD, umożliwiający wyróżnienie najciekawszych, zrealizowanych i koncepcyjnych projektów współczesnej architektury krajobrazu w Polsce.
Określenie hardscape kładzie nacisk na zawarte w krajobrazie materiały twarde będące tworem naturalnym lub wyprodukowanym przez człowieka. To nieodzowne elementy każdego założenia architektury krajobrazu. Funkcjonalnie stanowią rdzeń nadający rytm, formę, oprawę i nierzadko charakter przestrzeni. Obejmują nawierzchnie utwardzone, murki, schody, elementy małej architektury i wiele innych obiektów stworzonych z takich materiałów, jak drewno, kamień, beton, metal, cegła i innych podobnych materiałów. W odpowiednich proporcjach stanowią uzupełnienie elementów miękkich tzw. softscape, zbudowanych z materiału żyjącego, roślinnego. Oba te czynniki stanowią wzajemne uzupełnienie i harmonijny układ decydujący o estetycznym wyglądzie.

Informujemy, iż w kategoriach głównych nadesłano znikomą ilość prac. Jury podjęło się ocenie tych prac. Po wnikliwej analizie i naradach sąd konkursowy nie przyznał żadnej nagrody w kategoriach głównych.

I NAGRODA

Nagroda pieniężna w wys. 5000 zł

Pracownia out.FORM


skład zespołu autorskiego: Tomasz Gorączkowski

WYRÓŻNIENIE

Nagroda pieniężna w wys. 500 zł

Daria GordonWYRÓŻNIENIE

Nagroda pieniężna w wys. 500 zł

WIGOR PROJECT Architektura Krajobrazu Wioleta Góralska

 

W kategorii koncepcja przestrzeni prywatnej lub publicznej napłynęła bardzo duża ilość prac konkursowych. Ze względu na różnorodną tematykę prac jury zdecydowało się na inny podział nagród i przyznanie dwóch nagród pierwszych, dwóch nagród drugich oraz dwóch wyróżnień.

I NAGRODA

Nagroda pieniężna w wys. 2500 zł

Katarzyna Kobierska


skład zespołu autorskiego: Katarzyna Kobierska

I NAGRODA

Nagroda pieniężna w wys. 2500 zł

Pracownia out.FORM


skład zespołu autorskiego: Tomasz Gorączkowski

II NAGRODA

Nagroda pieniężna w wys. 1000 zł

Aneta Kluba


skład zespołu autorskiego: Aneta Kluba

II NAGRODA

Nagroda pieniężna w wys. 1000 zł

Daria Kostaniak Architekt Krajobrazu


skład zespołu autorskiego: Daria Kostaniak

WYRÓŻNIENIE

Nagroda pieniężna w wys. 500 zł

Kinga Madej

 

WYRÓŻNIENIE

Nagroda pieniężna w wys. 500 zł

DASTORE Sp. z o.o.

skład zespołu autorskiego: Oktawia Grzybkowska, Joanna Gąsiorowska, Patrycja Walotka

KATEGORIE GŁÓWNE

W konkursie HARDSCAPE AWARD mogą wziąć udział autorzy gotowych realizacji, koncepcji projektowych bez realizacji oraz pomysłów na nowatorskie produkty betonowe. Główne kategorie obejmują realizacje przestrzeni publicznej oraz prywatnej.

KATEGORIE DODATKOWE

Kategorie dodatkowe czyli projekt bez realizacji oraz koncepcja produktu betonowego jest szansą dla początkujących oraz doświadczonych autorów wyjątkowych projektów i pomysłów, które do tej pory nie zostały zrealizowane. Jest to także okazja, by studenci kierunków architektonicznych zaprezentowali swoje kreatywne pomysły. Szanse na zwycięstwo mają innowacyjne, oryginalne rozwiązania przestrzenne. Kategoria dotycząca koncepcji produktu betonowego jest szansą wypowiedzi dla projektantów i designerów w zakresie kierunków rozwoju produktów betonowych.

NAGRODY- KATEGORIE GŁÓWNE

NAGRODY- KATEGORIE DODATKOWE

JURY

Dorota Nitecka-Frączyk

Mgr inż. architekt krajobrazu, z wieloletnim doświadczeniem w projektowaniu przestrzeni publicznych i wykładowca technik cyfrowych. Od 2005 roku prowadzi własną pracownię architektury krajobrazu – IN & OUT Architekci Krajobrazu.

Jakub Krzysztofik

Architekt, główny projektant w 3DARCHITEKCI Jakub Krzysztofik & Partnerzy, główny projektant koncepcji rewitalizacji obszarowej centrum Łodzi, Prezes Zarządu Oddziału: SARP Łódź, Wykładowca na Uniwersytecie Łódzkim. Podyplomowo ukończył zarządzanie i marketing oraz konserwację zabytków.

Łukasz Franosik

Absolwent kierunku Architektura Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Od wielu lat związany z branżą produktów betonowych gdzie zajmował stanowisko związane z projektowaniem nawierzchni. Obecnie na stanowisku architekta krajobrazu reprezentuje firmę Semmelrock Stein+Design.

Wojciech Januszczyk

Architekt krajobrazu, pracownik Instytutu Architektury Krajobrazu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, współwłaściciel pracowni GARDEN CONCEPT Architekci Krajobrazu. Biegły Sądowy i Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni. Posiada duże doświadczenie w kierowaniu procesami inwestycyjnymi w obiektach architektury krajobrazu. Fundator Fundacji Krajobrazy.

Aleksandra Szybisty

mgr inż. technolog chemiczny/materiałów budowlanych z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu świadomości jakościowej oraz produktowej w firmie Semmelrock Stein+Design Sp. z o.o., obecnie zajmująca w firmie stanowisko Product Managera.

REGULAMIN I ZAŁĄCZNIK

By poznać dokładne zasady konkursu i zgłaszania projektów, zapoznaj się z regulaminem. Jednocześnie informujemy, iż od dnia 13.07.2020 w związku z pandemią COVID-19 obowiązuje nowy zaktualizowany o aneks nr 1 regulamin konkursu.

REGULAMIN KONKURSU

ZAŁĄCZNIK NR. 1