Kategoria obejmuje zrealizowane projekty dowolnej wielkości przestrzeni publicznych, powszechnie dostępnych o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne (fragmenty miast, parki, place, promenady, ulice, otoczenie budynków) ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni utwardzonych i elementów małej architektury na bazie produktów firmy Semmelrock stein+design. Dopuszcza się użycie wszelkiego rodzaju innych produktów nie betonowych.

KRYTERIUM OCENY

FUNKCJONALNOŚĆ
ASPEKTY WIZUALNE
KREATYWNOŚĆ
RELACJA Z OTOCZENIEM

NAGRODY

 I MIEJSCELicencja Vectorworks Landmark II MIEJSCEWyjazd na Chelsea Flower Show 2019 III MIEJSCETablet Wacom Intuos Pen S