Kategoria obejmuje niezrealizowane projekty dowolnej wielkości i w dowolnej przestrzeni: publicznej lub prywatnej ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni utwardzonych i elementów małej architektury na bazie produktów firmy Semmelrock stein+design. Dopuszcza się użycie wszelkiego rodzaju innych produktów nie betonowych.

KRYTERIUM OCENY

  1. funkcjonalność
  2. aspekty wizualne
  3. kreatywność
  4. relacja z otoczeniem
  5. rozwiązania proekologiczne

NAGRODY

I MIEJSCE

Nagroda pieniężna - 5000 zł

II MIEJSCE

Nagroda pieniężna - 2000 zł