Kategoria obejmuje niezrealizowane projekty dowolnej wielkości i w dowolnej przestrzeni: publicznej lub prywatnej zaprojektowane przez studentów kierunku Architektura Krajobrazu ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni utwardzonych i elementów małej architektury na bazie produktów firmy Semmelrock stein+design. Dopuszcza się użycie wszelkiego rodzaju innych produktów nie betonowych.

KRYTERIUM OCENY

FUNKCJONALNOŚĆ
ASPEKTY WIZUALNE
KREATYWNOŚĆ
RELACJA Z OTOCZENIEM

NAGRODY

 I MIEJSCENagroda pieniężna – 2000 zł