Kategoria obejmuje zrealizowane projekty dowolnej wielkości przestrzeni publicznych, powszechnie dostępnych o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne (fragmenty miast, parki, place, promenady, ulice, otoczenie budynków) ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni utwardzonych i elementów małej architektury na bazie produktów firmy Semmelrock stein+design. Dopuszcza się użycie wszelkiego rodzaju innych produktów nie betonowych.

KRYTERIUM OCENY

  1. funkcjonalność
  2. aspekty wizualne
  3. kreatywność
  4. relacja z otoczeniem

I MIEJSCE

Nagroda pieniężna - 10000 zł

II MIEJSCE

Wyjazd na Chelsea Flower Show 2021.
Wartość nagrody ok. 5000 zł.

III MIEJSCE

Tablet IPAD
Wartość nagrody ok. 2000 zł.