WYŚLIJ ZGŁOSZENIE  KATEGORIA KONCEPCJA PRODUKTUUCZESTNIK KONKURSUJa niżej podpisany/a, niniejszym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Semmelrock Stein+Design sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Konesera 8, 03-736 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorcy prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000094019, o kapitale zakładowym wynoszącym 46.000.000 zł, REGON: 672549211, NIP: 7962427320, moich danych osobowych w następującym zakresie:
- imię i nazwisko,
- nazwa oraz dane teleadresowe reprezentowanej przeze mnie firmy (jeśli dotyczy),
- adres zamieszkania lub adres korespondencyjny (jeśli dotyczy),
dla celów związanych z wzięciem udziału w Konkursie „Hardscape Award” 2020/2021.


Oświadczam także, że zostałem poinformowany o tym, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jak również o przysługujących mi uprawnieniach, w tym o prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Oświadczam, że przed podpisaniem niniejszego oświadczenia zapoznałem się z Regulaminem Konkursu, w tym z treścią § § 7 Regulaminu dotyczącej ochrony danych osobowych.

WYŚLIJ PLIKI

Uwaga! Plansze konkursowe nie mogą posiadać danych identyfikujących autora. Plansze powinny być podpisane godłem.

PLANSZA KONKURSOWA
Planszę (1 szt.) o wymiarach 100×70 cm (w układzie poziomym) zapisaną w formacie JPG, PNG lub PDF w rozdzielczości 300 DPI nie przekraczającą 250 MB
oraz pomniejszoną wersję pliku w formacie JPG, PNG lub PDF w rozdzielczości FULL HD tj. 1920×1080

Nazwa pliku powinna składać się z:
godlo_plansza_konkursowa.jpg / png / pdf

PLANSZA KONKURSOWA Prześlij plik
 

POZOSTAŁE MATERIAŁY
ZIP lub RAR Pojedyńcze Pliki nie powinny przekraczać 250 mb

Nazwa pliku powinna składać się z:
godlo_pliki.zip / rar

POZOSTAŁE MATERIAŁY Prześlij plik
 

OPIS PROJEKTU
Opis projektu nieprzekraczający jednej strony A4 przy wykorzystaniu czcionki Arial 12 pt w formacie PDF

Nazwa pliku powinna składać się z:
godlo_opis_projektu.pdf

OPIS PROJEKTU Prześlij plik